Η εκπαίδευση του νου χωρίς την εκπαίδευση στην καρδιά δεν είναι καθόλου εκπαίδευση.’
- Αριστοτέλης-

 

‘Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει αλλά μια φλόγα που πρέπει να ανάψει.’
- Πλούταρχος-


Οι Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι είχαν αντιληφθεί από νωρίς το σπουδαίο ρόλο της ποιοτικής παιδείας στην αναβάθμιση της κοινωνίας μας αλλά και στη προσωπική εξύψωση του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Η φιλοσοφία πίσω από το Langability στηρίζεται σε αυτές τις αρχές. Στόχος είναι, μέσα από τα ολιστικά προγράμματα εκμάθησης Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας, να υποστηρίξουμε το μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες στη διερεύνηση των δεξιοτήτων του ώστε να αποκτήσει ακαδημαϊκή αναγνώριση μέσα από την προσωπική του ενδυνάμωση.


O καινοτόμος ψηφιακός χώρος Langability αποτελεί το πρώτο εξειδικευμένο online κέντρο ξένων γλωσσών, που δημιουργήθηκε από τη καθηγήτρια Αγγλικής/ Γαλλικής Γλώσσας- Ειδική Παιδαγωγό Τζεβελέκου Μαργιάννα, με στόχο την ολιστική εκμάθηση της Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας σε μαθητές όλων των ηλικιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.